Equipo

Marta Navas Rico

Consultant

La Marta forma part del Departament d’Assumptes Europeus assessorant de manera transversal i estratègica a empreses de diferents sectors en l’àmbit europeu, des de l’oficina de Brussel·les.

Abans d’unir-se a Vinces, va treballar en l’Àrea Delegada d’Internacionalització i Cooperació de l’Ajuntament de Madrid, on donava suport en la coordinació de l’actuació municipal en el foment i desenvolupament d’accions d’internacionalització, en l’àmbit de les polítiques de Cooperació al desenvolupament, fons i programes europeus. A més, la Marta va treballar en l’assessoria jurídica i estratègica per a una empresa multinacional d’energies renovables. Paral·lelament, ha completat la seva formació en el marc legislatiu europeu gràcies a la seva direcció de simulacions del procés de presa de decisions de la UE en diferents països.

Formació acadèmica

  • Màster (LLM) en Dret de la Unió Europea (Universidad Carlos III de Madrid).
  • Postgrau de Lideratge Integral (Universidad Francisco de Vitòria).
  • Doble Llicenciatura bilingüe en Dret i Estudis Internacionals (Universidad Carlos III de Madrid).
  • Ha complementat la seva formació amb una estada acadèmica a Montpeller (Faculté de Droit et de Science politique de Montpellier).