IMG_Alberto Artero
Equipo

Alberto Artero

Senior Advisor

Francisco Gómez Lloarte compta amb una dilatada experiència com a assessor en diver-sos nivells de govern. Abans de la seva incorporació a Vinces, ha format part durant tres anys de l’equip de Presidència del Govern espanyol. Anteriorment va ser membre del ga-binet del Ministeri d’Afers exteriors i de Cooperació; a la Junta d’Extremadura, va dirigir la Secretaria General d’Anàlisi i Assumptes Públics a Presidència i la Direcció General de Comunicació i Relacions Informatives.
Al sector privat, va treballar durant 11 anys com a consultor i va formar part de diferents multinacionals de comunicació i relacions públiques, des d’on va assessorar empreses de l’àrea financera, jurídica, energètica, de l’automoció i enginyeria.

Formació Acadèmica

  • Llicenciat en Administració d’Empreses (E-2), ICADE.