Equipo

Miguel Ángel Zhan Dai

Consultor

Com a membre del Departament d’Assumptes Europeus, Miguel Ángel presta assessorament estratègic en assumptes relacionats amb les institucions comunitàries, especialment en les esferes política, regulatòria i social. Des de l’oficina de Brussel·les, treballa principalment en els àmbits de sostenibilitat, energia i sector digital.

Abans d’unir-se a l’equip, va realitzar unes pràctiques Schumann en l’oficina del Director General de Serveis de Recerca del Parlament Europeu. Posteriorment, va treballar en l’àmbit dels assumptes públics per al sector privat a Brussel·les.

Formació acadèmica
  • Màster (MSc) de Teoria de les Relacions Internacionals (Escola d’Economia i Ciència Política de Londres – LSE).
  • Grau en Filosofia, Política i Economia (Universitat Pompeu Fabra, Universidad Carlos III de Madrid i Universidad Autónoma de Madrid).