Equipo

Ricard Tarré

Desenvolupador

Ricard Tarré és desenvolupador de producte i serveis en el Departament d’Intel·ligència de VINCES.

Graduat en Ciència i Enginyeria de Dades per la Universitat Politècnica de Catalunya va començar la seva carrera professional compaginant els seus estudis amb les seves pràctiques professionals en aquest despatx de consultoria estratègica especialitzat en Assumptes Públics.